Titus, Filemon

Undervisning i kristet liv med Barbro Erling från 2014. Återges här i 3 delar och utgår från Paulus´ brev till Titus och Filemon, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Titus kapitel 1 och kapitel 2
Ta Gud på allvar.
Del 2: Titus kapitel 3 och Filemon v. 1-6
Att hinna bli klar.
Del 3: Filemon v. 6-25
Se på Jesus i stället för stormen.