Petrusbreven

Undervisning i kristet liv med Barbro Erling från 2015. Återges här i 8 delar och utgår från Petrusbreven, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 1 Petr. kapitel 1
Tid av frid kommer.
Del 2: 1 Petr. kapitel 2
Frimärkt.

Vem är hon som kommer hitupp från öknen, stödd på sin vän?

Ljudinspelning från 1999 om Höga Visan och bruden.
Del 3: 1 Petr. kapitel 3
Gud är Gud.
Del 4: 1 Petr. kapitel 4
Ut ur båten.
Del 5: 1 Petr. kapitel 5
Jesus står för dörren.
Del 6: 2 Petr. kapitel 1
Gå mot Jordan.
Del 7: 2 Petr. kapitel 2
Gör er redo!
Del 8: 2 Petr. kapitel 3
Ordet ska bli kött.