Kolosserbrevet

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2012 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan, som här återges i 4 delar och utgår från Kolosserbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Kol. kapitel 1
Låt dig inte rubbas från evangelium.
Del 2: Kol. kapitel 2
Allt är i Kristus.
Del 3: Kol. kapitel 3
Trons lydnad.
Del 4: Kol. kapitel 4
Bli fylld med den helige Ande.