Galaterbrevet

Introduktionen till lördagsbibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2011 och 2012 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan, som här återges i 5 delar och utgår från Galaterbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Gal. kapitel 1 – kapitel 2
Del 2: Gal. kapitel 3
Del 3: Gal. kapitel 4
Tro på Jesus.
Del 4: Gal. kapitel 5
Del 5: Gal. kapitel 6