1 Korintierbrevet

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. Under åren 2010 och 2011 fortsätter Barbro Erling undervisa i bibelskolan, som här återges i 16 delar och utgår från
1 Korintierbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 1 Kor. kapitel 1
Del 2: 1 Kor. kapitel 2 – 3
Del 3: 1 Kor. kapitel 4
Del 4: 1 Kor. kapitel 5
Del 5: 1 Kor. kapitel 6
Del 6: 1 Kor. kapitel 7
Lägre ljudkvalitet.
Del 7: 1 Kor. kapitel 8
Del 8: 1 Kor. kapitel 9 – kapitel 10:10
Lägre ljudkvalitet.
Del 9: 1 Kor. kapitel 10:10 – kapitel 11:1
Del 10: 1 Kor. kapitel 11
Del 11: 1 Kor. kapitel 12
Del 12: 1 Kor. kapitel 13
Del 13: 1 Kor. kapitel 14
Del 14: Själens frälsning
Del 15: 1 Kor. kapitel 15
Lägre ljudkvalitet.
Del 16: 1 Kor. kapitel 16