Efesierbrevet

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2012 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan och utgår från Efesierbrevet, som här återges i 4 delar, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Ef. kapitel 1 – kapitel 2
Kristus i oss!

Del 2: Ef. kapitel 3 – kapitel 4

Kärleken är brudens prov.
Del 3: Ef. kapitel 5
Att akta på Guds ord.
Del 4: Ef. kapitel 6
Jag är skapad för Jesus.