2 Korintierbrevet

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2011 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan, som här återges i 12 delar och utgår från
2 Korintierbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 2 Kor. kapitel 1

Del 2: 2 Kor. kapitel 2 och kapitel 3
Del 3: 2 Kor. kapitel 4
Del 4: 2 Kor. kapitel 5
Del 5: 2 Kor. kapitel 6
Ojämn ljudhastighet.
Del 6: 2 Kor. kapitel 7
Del 7: 2 Kor. kapitel 8
Ojämn ljudhastighet.
Del 8: 2 Kor. kapitel 9
Del 9: 2 Kor. kapitel 10
Del 10: 2 Kor. kapitel 11
Del 11: 2 Kor. kapitel 12
Del 12: 2 Kor. kapitel 13