2012

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Att förenas med Jesus
Rom. 1:5, Rom. 6:16, Hebr. 5:8-9, Joh. 5:19, Joh. 5:30, Joh. 14:9-11, Joh. 14:20,
Joh. 14:30-31, 1 Joh. 3:24, 1 Joh.3:23, Joh. 14:23, Matt. 7:22-23, Joh. 5:39-40.
2. Kristus i oss, vårt härlighetshopp
  
Hebr. 5:14, Kol. 1:25-29, Rom. 1:17, 2 Kor. 13:5 och 4, Joh. 15:5-6, Joh. 5:19,
   Matt. 25:12, Matt. 7:23, Gal. 2:20.
3. Livets mening
 Fil. 3:1-8, 2 Kor. 3:5-9, 1 Kor. 15:10, 2 Kor. 13:5, Matt. 7:21-23, Kol. 3:4.
4. Att leva genom Jesus
1 Joh. 4:9, 1 Petr. 2:5, Rom. 5:9-10, Joh. 6:57, Joh. 4:34, Joh. 6:63, Joh. 6:56, 1 Joh. 4:17,
   Fil. 2:21, Rom. 8:37.
5. Bär du ditt strå till stacken
1 Joh. 2:27-28, 1 Joh. 2:5, Rom. 8:28, Joh. 14:21 och 23, Jak. 1:1-2 och 12, 1 Joh. 1:7,
   1 Joh. 2:10, 1 Joh. 3:2-3, 1 Tess. 4:16-17, 1 Tess. 5:2-6, Fil. 3:10.
6. Samarbeta med Gud
Rom. 5:9-10, Rom. 5:17, Rom. 5:21, Kol. 3:4, 2 Petr. 1:4, Fil. 2:21, Fil. 3:10-14, Fil. 1:20-21,
   Kol. 2:9-10.
7. Vandra i umgängelse med Gud
Rom. 8:29, Gal. 5:5, 2 Kor. 4:5-12, Mark. 8:34-36, 2 Petr. 1:4, Gal. 4:19, Gal. 2:19-20,
   2 Kor. 12:9-10, 2 Kor. 13:3-5, Joh. 6:28-29, Rom. 1:17, Joh. 20:21.
8. Ta ansvar för ditt liv inför Gud
 Matt. 10:37-38, Luk. 14:25-27, 1 Joh. 3:22-24, 1 Joh. 4:16-21,
  Joh. 8:29-32, Rom. 6:4-5, Fil. 2:12, Kol. 3:1-3, Rom. 11:36.
9. Tro är att räkna med Gud
1 Kor. 6:19-20, 1 Kor. 7:23, 2 Kor. 6:14-18, 2 Kor. 7:1, Joh. 2:14-17, 1 Petr. 4:17-19,
  Gal. 5:22-25, Gal. 5:19, Gal. 5:16, Joh. 14:21.
10. Var alltid glad!
1 Tess. 5:16-18, Hebr. 13:15, Fil. 4:4-7, Jak. 1:2.
11. Att gå i ok med Jesus
 Matt. 11:28-30, Joh. 7:38, Fil. 2:12-13, 1 Petr. 1:22, Joh. 15:10-11, Joh. 15:7,
  1 Joh. 3:22-24, 1 Petr. 3:7-12.
12. Välsignad i Kristus
Ef. 1:3, 5 Mos. 28, 1 Joh. 5:14-15, 2 Kor. 1:20, Jes. 53:11, Ef. 2:6, Joh. 10:10,  Jak. 4:7, Hebr. 12:14-24, Kol. 1:27, Apg. 20:32, Ef. 3:14-19,  Rom. 1:17, Matt. 6:33,
   Gal. 3:13-14, Gal. 3:6-11.
13. Vad är Abrahams välsignelse?
Gal. 3:2, Gal. 3:5-9, Gal. 3:11-14, 5 Mos. 28, Gal. 3:21-22, Gal. 3:29,
   Rom. 8:32, Rom. 4:16-25, Ef. 6:10-18.