Romarbrevet

Under år 2009 undervisade Barbro Erling i lördagsbibelskola, som här återges i 15 delar. Syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. Bibelundervisningen handlar om att få rätt förhållande med Gud och detta avsnitt utgår från Romarbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Romarbrevet kapitel 1:1-11
Del 2: Romarbrevet kapitel 1:12 – kapitel 3:31
Lägre ljudkvalitet efter ca 50 min.
Del 3: Romarbrevet kapitel 4:1 – kapitel 5:5
Lägre ljudkvalitet i början under 4 min.
Del 4: Romarbrevet kapitel 5:6 – kapitel 6:8
Del 5: Romarbrevet kapitel 6:1 – kapitel 7:8
Del 6: Romarbrevet kapitel 7:1 – 7:13
Ljudstörning under inspelningen.
Del 7: Romarbrevet kapitel 7:14 – kapitel 8:16
Del 8: Romarbrevet kapitel 8:12 – 8:39
Del 9: Romarbrevet kapitel 9
Del 10: Romarbrevet kapitel 10

Del 11: Romarbrevet kapitel 11

Del 12: Romarbrevet kapitel 12
Del 13: Romarbrevet kapitel 13
Lägre ljudkvalitet.
Del 14: Romarbrevet kapitel 14
Del 15: Romarbrevet kapitel 15 och kapitel 16