Timoteusbreven

Undervisning i kristet liv med Barbro Erling från 2013. Återges här i 7 delar och utgår från Timoteusbreven, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 1 Tim. kapitel 1
Var Jesus trogen.
Del 2: 1 Tim. kapitel 2 och kapitel 3
Herren är min herde.
Del 3: 1 Tim. kapitel 4 och kapitel 5
Gudsfruktan gagnar till allt.
Del 4: 1 Tim. kapitel 6
Sållningstid.
Del 5: 2 Tim. kapitel 1
Att helt bli hans.
Del 6: 2 Tim. kapitel 2
Av nåd genom tro.
Del 7: 2 Tim. kapitel 3 och kapitel 4
Livets mening.