2013-2014

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Vaka
Kol. 2:7, Dan. 11:31-35, Dan. 12:6-13, Kol. 2:6-8, 2 Tess. 2:1-4; 9-10,
    1 Tim. 4:1-3, 2 Petr. 3:1-14, 17-18. Mark. kapitel 13.
2. Tro ger ro
Rom. 5:17, Rom. 5:21, Rom. 5:9-10, Rom. 6:10-13, Jak. 1:21-25, Jak. 2:17-20,
Jak. 5:16, Hebr. 12:11.
3. Tro och liv
Rom. 5:8-11, Rom. 5:17, Upp. 1: 4-6, Rom. 6:5-14, 1 Mos. 2:17, Rom. 6:23,
    Hebr. 12:1-3, Jak. 1:22-25, Jak. 2:12-23. 
4. Att förstå rättfärdigheten
1 Petr. 2:9, 1 Petr. 2: 4-5, Rom. 5:9-10, Joh. 5:39, Joh. 6:53-57, Joh. 6:63, Rom. 5:17,
    1 Petr. 2:24, Jak. 1:25, Jak. 2:12, Jak. 2:21-24, Upp. 19:8, Joh. 5:19.
5. Nåd
1 Kor. 1:17-18, Rom. 1:16-18, Rom. 5:9-10, Rom. 5:15-21, Rom. 4:11,
2 Kor. 1:20, Gal. 3:22, Tit. 2:11-14, Apg. 13:38-52.
6. Rent hus
1 Petr. 1:5-7, 9. 1 Petr. 1:22, Hebr. 4:2, Fil. 2:12, Luk. 22:31-34, 61-62.
 Jak. 1:21, 1 Kor. 10:13, Hebr. 12:7-11, Gal. 4:19, Gal. 2:20.