2009-2011

Predikan och undervisning från åren 2009-2011
med Barbro Erling (12 delar):

Del 1: Predikan från 2 Kor. kapitel 4
Del 2: Gud behöver rena kärl
Joh. 15, Hebr. 12.
Del 3: Endast kärleken segrar
1 Joh. 2.
Del 4: Kristi ord ger tro
Del 5: Gud behöver ett avslutningsfolk
Del 6: Att uppleva Faderns omsorg i sin vardag
Ojämn ljudhastighet.
Del 7: Guds rike
Låg ljudkvalitet.
Del 8: Predikan
Ojämn ljudhastighet.
Del 9: Att utbreda Guds rike – del 1
Ojämn ljudhastighet.
  Kol.1:13, Jak.4:7-8, Ef.6:10-17, Kol. 3:2-3.
Del 10: Att utbreda Guds rike – del 2
Ojämn ljudhastighet.
Matt.11:12, Luk.16:16-17, Rom.8:4, Jes. 53, 2 Petr.1:3-11,
   1 Petr.1:14-22, 1 Petr. 4:11.
Del 11: Att gå i ok med Jesus
 Tit. 2:11-14, Kol. 1:16, Matt. 6:33, 1 Petr. 2:24, 1 Petr. 3:10-12.
Del 12: Mitt nu är Du, Jesus
Tit. 2:11-14, Matt. 5:6, Matt. 6:33, 1 Petr. 2:24, Hebr. 12:9-11, Hebr. 12:7,
   Hebr. 1:9, Mal. 4:2-3, Jes. 54:14-15.