2009-2011

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Predikan från 2 Kor. kapitel 4

2. Gud behöver rena kärl
Joh. 15, Hebr. 12.
3. Endast kärleken segrar
1 Joh. 2.
4. Kristi ord ger tro
5. Gud behöver ett avslutningsfolk
6. Att uppleva Faderns omsorg i sin vardag
Ojämn ljudhastighet.
7. Guds rike
Låg ljudkvalitet.
8. Predikan
Ojämn ljudhastighet.
9. Att utbreda Guds rike – del 1
Ojämn ljudhastighet.
  Kol.1:13, Jak.4:7-8, Ef.6:10-17, Kol. 3:2-3.
10. Att utbreda Guds rike – del 2
Ojämn ljudhastighet.
Matt.11:12, Luk.16:16-17, Rom.8:4, Jes. 53, 2 Petr.1:3-11,
   1 Petr.1:14-22, 1 Petr. 4:11.
11. Att gå i ok med Jesus
 Tit. 2:11-14, Kol. 1:16, Matt. 6:33, 1 Petr. 2:24, 1 Petr. 3:10-12.
12. Mitt nu är Du, Jesus
Tit. 2:11-14, Matt. 5:6, Matt. 6:33, 1 Petr. 2:24, Hebr. 12:9-11, Hebr. 12:7,
   Hebr. 1:9, Mal. 4:2-3, Jes. 54:14-15.