2019

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Närmare Gud till dig
1 Petr. 1:22, Gal. 5:16-26, 5 Mos. 30:19, Rom. 8:5, Rom. 6:10-11,
1 Petr. 4:1, Gal. 5:9, 1 Kor. 5:6-8, 2 Mos. 12:1-24.
2. En övermåttan härlig väg
 1 Kor. 12:31, 1 Kor. 13:1-7, 1 Petr. 3:10-14, 7. 1 Joh. 3:22-24,
1 Joh. 4:16-21, Hebr. 12:7, Gal. 5:6, 1 Petr. 1:22, 1 Petr. 4:7-8.
3. Kristus är vårt liv
 Kol. 3:4, Fil. 1:21, Ps. 73:25, Gal. 2:20, Rom. 5:9-10, 2 Kor. 1:20, Matt. 10:28,
 Jos. 3:16, Jes. 26:3, Rom. 12:1-2, Rom. 8:14, Rom. 8:4-5, Fil. 3:2.
4. Att vandra i umgängelse med Gud
Joh. 17:21-25, 1 Mos. 5:24, Hebr. 11:5-6, Jud. v. 14-15, Jak. 2:23, Fil. 3:10-14,
 2 Tim. 4:7, Rom. 4:18-21, 2 Kor. 5:10, 1 Joh. 3:22-23.
5. Guds rike – himlen här, uppståndelseliv
Fil. 3:10-19, 2 Tim. 4:7, Fil. 3:8, Luk. 9:23-24, Joh. 8:31-32.
6. Guds rike – himlen här, Kristus är vårt löftesland
2 Kor. 1:20, Joh. 15:7, Rom. 6:1-11, 5 Mos. 8:1-16, 5 Mos. 12:8-10, 4 Mos. 13:32-34,
 4 Mos. 14:1-4, Josua 3:5, 15-17. Josua 5:6-12, Rom. 5:21, 17. 1 Sam. 17:40 ff.
7. Ståndaktighet
Rom. 5:3-4, Jes. 26:3-4, Kol. 3:1-3, Fil. 2:12, Jak. 1:2-4, 12. Hebr. 12:2-3,
 Hebr. 10:36-39, Hebr. 12:5-11, 2 Kor. 6:4-10, 2 Tim. 2:11-12, Matt. 11:29.
8. Trons goda kamp
Kol. 1:13, Kol. 2:15, Ef. 6:14-18, Rom. 6:1-18, Ef. 2:4-6, 2 Kor. 5:17-21,
 1 Joh. 4:17, 1 Joh. 4:16, Fil. 2:12, Mal. 4:2-3, Rom. 5:13-21.
9. Varför är vi här?
Delvis kraftig ljudstörning.
Ef. 5:27, Ef. 1:3-5, 1 Joh. 3:1-3, Apg. 20:24, Kol. 3:1-3, Mal. 4:2.
10. Att uppenbara Guds närvaro
 2 Kor. 6:14-18, 1 Kor. 3:16-17, 1 Kor. 6:19-20, Fil. 3:2-3, Gal. 2:20, Mark. 8:34,
 1 Joh. 4:16, 1 Petr. 1:16-17.
11. Störst av allt är kärleken
Fil. 2:12, Fil. 1:20, 1 Petr. 1:22-23, Joh. 14:15, 1 Joh. 3:1-3, 1 Joh. 3:22-24,
 1 Kor. 13, 1 Petr. 2:5, 9, Tit. 2:11-14, Matt. 5:43-48.
12. Jesus kommer snart
Jes. 65:17-25, Jes. 11:6-11, Sak. 14:1-13, Matt. 24:1-44, Matt. 25:1-5, 1 Tess. 5:1-11,
 Upp. 3:7-13, 1 Tess. 4:13-18, 1 Kor. 15:51-52, Apg. 1:6-11.
13. Israel och församlingen
Rom. 11:1-2, Rom. 11:11-36, Rom. 3:1-2, Gal. 3:6-16, Rom. 4:10-16, Ef. 2:11-22,
 1 Kor. 15:51-52, 1 Tess. 4:13-18, Upp. 3:10, Matt. 24:3 f.
14. Ha tro på Gud
Ef. 6:12-13, Rom. 1:17, Rom. 4:18-21, Hebr. 3:19, 2 Kor. 1:20, Mark. 11:22, 24-25.
 Joh. 15:7, 11. Hebr. 11:1, 5-6. Rom. 10:17.
15. Att kämpa trons goda kamp
Mark. 5:25-28, Fil. 2:12, Höga V. 4:12, 1 Petr. 1:22, Josua 1:8, Jak. 1:6,
 Mark. 11:24, 1 Joh. 5:4-5, Gal. 2:20, Joh. 11:40, Hebr. 11:5, Jes. 53:11.