Filipperbrevet

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2012 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan, som här återges i 5 delar och utgår från Filipperbrevet, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: Fil. kapitel 1
Följ Jesus.
Del 2: Fil. kapitel 2
Var så till sinnes som Kristus Jesus var.
Del 3: Fil. kapitel 3
Jesus är livets mening.
Del 4: Från olika bibelställen
100 procent bunden till Jesus.
Del 5: Fil. kapitel 4
Ära Gud med ditt liv.