2015

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Att förbli i Kristus, del 1
1 Joh. 2:27-29, 1 Joh. 4:16, 1 Petr. 1:22, 2 Kor. 1:20, 1 Joh. 3:22-24, Hebr. 4:1-4,
  5 Mos. 8:2, 5 Mos. 8:16, 5 Mos. 12:8-10, Jos. 3:15-17, Mark. 8:34-35, Fil. 2:12,
  2 Kor. 11:2-3, Luk. 14:26.
2. Att förbli i Kristus, del 2
1 Kor. 13:4-7, Fil. kapitel 3.
3. Få huvudet på plats
Om omvändelse och överlåtelse.
1 Tim. 1:12, Matt. 11:28-30, Joh. 5:19,30. Matt. 7:21, 5 Mos. 8:2, Josua 3:5,
  Hes. 33:31-32, 1 Petr. 1:22, Mark. 8:34, Luk. 14:26-35,
  Josua 7:13, Jes. 58, Upp. 12.
4. Alltid Jesus i nuet
 Fil. 1:20, 1 Kor. 6:20, Ef. 4:29, Fil. 4:8, Ps. 139:1-4, Rom. 6:11, Josua 1:9,
  Joh. 15:7-10, 1 Joh. 3:22-24, 1 Joh. 4:16.