2017

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Pappa – barn
Upp. 19:10, Joh. 5:19, 30. Joh. 12:49-50, Matt. 7:22-23, Joh. 10:37-38, Joh. 17:21-23,
 Rom. 8:15.
2. Att vara Jesu vittne – del 1
Apg. 1:8, Rom. 6:11, Rom.11:36, 2 Kor. 5:15, Kol. 1:16-17, Luk. 9:23-25.
3. Att vara Jesu vittne – del 2
Joh. 5:19, 30. Apg. 20:24, Hebr. 4:2, Apg. 21:10-13, 2 Kor. 4:5-11, 2 Kor. 12:9-10,
Fil. 1:20-21, 1 Kor. 6:19-20.
4. Att bli hans Sons avbild
Rom. 8:29, Gal. 2:20, Jak. 5:14, Kol. 1:26-27, Joh. 5:19, Joh. 5:30,
Joh. 12:49, Joh. 14:9-10.
5. Kampen om våra själar
Luk. 9:23, 1 Petr. 1:22,1 Petr. 1:9, Fil. 2:12, Matt. 7:22-23, 1 Joh. 3:1-3,
Hebr. 12:1-11, Fil. 3:10, Matt. 6:33, Joh. 14:21, 23-24.
1 Petr. 3:7, 1 Joh. 3:22-24, 1 Joh. 4:16, Ef. 3:14-19.
6. Att övervinna eller övervinnas
Rom. 12:21, 1 Joh. 5:4-5, Joh. 16:33, Gal. 2:20, 2 Kor. 12:8-10, 2 Kor. 4:10-11,
1 Joh. 2:13-14, Joh. 15:7, Joh. 1:5, Joh. 8:12, 1 Kor. 6:12, Rom. 6:11-18,
2 Petr. 2:15-19.
7. Att vinna seger
1 Joh. 3:1-3, 6. 1 Joh. 2:27-29, 1 Joh. 3:22-24, 2 Kor. 1:20, 1 Petr. 3:7, Joh. 14:21-23,
1 Joh. 5:3, Jak. 1:2-18, Jak. 4:7. 1 Kor. 13, Upp. 2:7, 17, 26. Upp. 3:5, 12, 21.
Upp. 12:11, Upp. 17:14, Upp. 12:10.
8. Varför övergav Gud Jesus?
Jes. 53:1-12, Jes. 26:3, 1 Petr. 2:22-25, Gal. 3:13-14, Gal. 3:26-29, Rom. 6:1-18,
Rom. 7:1-6, Fil. 3:10-21.
9. Bröllopsförberedelser, redo för bröllop
Upp. 19:7-8, 2 Kor. 11:2-3, Kol. 3:2, Fil. 2:12, Matt. 7:24-27, 1 Kor. 3:11-15,
2 Kor. 5:10, Upp. 12:10.
10. Att låta Gud få vara ordet i våra liv
Rom. 6:10-11, 1 Kor. 6:19-20, Rom. 12:1-2, Joh. 17:22-23, Joh. 5:19, 30.
Joh. 6:54-57, 63. Joh. 14:9-12.
11. Jesus, Guds vilja
Ords. 4:20-22, 1 Petr. 2:24-25, 2 Petr. 1:4, Jes. 26:12.
12. En fördjupad relation med Gud
13. Trons vila
1 Kor. 15:10, Joh. 5:19, Joh. 14:10, Kol. 1:27, Hebr. 3:7-19, Hebr. 4:1-11, Rom. 4:18-21.
14. Alltings mening är förening
Luk. 9:23-24, Luk. 14:26-27, Joh. 12:24-26, Rom. 8:29, Fil. 2:20-21, Fil. 3:18-21,
1 Petr. 1:22, 1 Kor. 13:4-5, 1 Joh. 3:22-24, Joh. 14:21, 23.