2016

Predikan och undervisning med Barbro Erling:
1. Livet i Kristus
2 Kor. 5:17, Rom.6:10-11, Rom. 12:1-2, 1 Petr.1:22, Ef. 2:6, Rom. 6:12-13, Jes. 53:10, Kol. 2:15, Kol. 3:1-3, 2 Kor. 11:3, Jes. 26:3, 1 Joh. 3:22-23.
2. En lydig själ
 Tit. 2:11-14, 1 Kor. 7:19, 2 Kor. 5:17, 2 Petr. 1:4, 1 Petr. 2:25, Rom. 8:6
 1 Petr. 1:2, Ords. 21:10, Rom. 6:11, Jes. 53:6, 5 Mos. 12:8, Ef. 2:6,
 Rom. 5:17, 1 Kor.15:44, 1 Petr. 1:22, Jes. 26:3.
3. I allt vara Gud till behag
2 Tim. 2:15, Fil. 2:20-22, 2 Kor. 11:1-3, Kol. 3:1-3, Kol. 2:12, 1 Kor. 15:44,
 Fil. 2:12, 2 Kor. 5:8-10, Rom. 12:1-2, Rom. 8:13, Jes. 50:10, Rom. 6:10-11,
 Jos. 1:8, Hebr. 12:2-3, Matt. 11:28-30, Fil. 1:20-21.
4. Ett egendomsfolk är på väg
Kol. 3:23, Kol. 1:10, Rom. 6:10, Rom. 12:1-2, Matt. 10:37-38, Rom. 8:5, Fil. 3:2-3,
Jos. 1:9, Kol. 2:23, Rom. 6:11-13, Joh. 14:10, Joh. 5:19, 30. Fil. 1:20-21.
5. Välj Jesus – del 1
Låt din själ vara ett redskap för honom.
Mark. 10:21-22, Luk. 14:26-27, Luk. 14:33, Fil. 2:5-8, Fil. 3:10, Mark. 8:34-35,
Rom. 12:1, Gal. 2:20, Fil. 1:21-25, Hebr. 5:14, Rom. 8:13, Joh. 14:10,
Joh. 5:19, 30. Jes. 53:11, Kol. 1:16.
6. Välj Jesus – del 2
Ta upp kampen mot synden i ditt eget liv.
5 Mos. 8:2, 16. Luk. 22:31-34, 1 Petr. 1:22, Hebr. 4:2, Apg. 14:8, Hebr. 5:13-14,
Rom. 12:2, 1 Joh. 3:1-8, Rom. 8:4-13, Fil. 3:2-3, Matt. 23:33, Matt. 15:22-28,
Kol. 2:6-23.
7. Att leva värdigt vår kallelse
Matt. 7:21, 2 Tess. 1:11-12, Ef. 1:3-4, 1 Tess. 2:11-12, Kol. 1:9-10, Fil. 1:27,
Rom. 2:6, Jer. 17:10, Upp. 22:12, 2 Kor. 5:10, Gal. 2:20, 2 Tim. 2:15,
Jak. 2:20-26, Jes. 26:3.
8. Att leva är för mig Kristus
Fil. 1:20-27, Fil. 1:3-6, Joh. 5:19, Apg. 20:24, Matt. 16:24-25, Matt. 7:21-23,
Fil. 3:2-3, Matt. 7:24-25, 1 Joh. 2:14, 8. Gal. 2:20, Rom. 12:1-2,
Ps. 119:54, 77. Joh. 14:21-23, Job 5:26.
9. Vänskapen med Gud
Ords. 3:1-8, Ords. 4:20-27, Fil. 2:12-16, Fil. 3:8-21, Jes. 53:11, Rom. 8:4,
Rom. 6:10-18, Rom. 13:12-14, Upp. 3:11, Upp. 12:10.
10. Bli den du är
Jos. 1:9, Rom. 5:10, 1 Petr. 1:22, 1 Petr. 3:1-6, 1 Tim. 2:9-15, Jak. 4:5-7,
Matt. 7:21-23, 1 Mos. 4:1, Ps. 68:12-13, 5 Mos. 8:16.
11. Höra och göra
Joh. 5:19-20, Joh. 5:30, Joh. 12:49-50, Joh. 15:4-5, Joh. 6:54-56, Jak. 1:21-25,
Matt. 7:21-23, Fil. 3:10-21, Kol. 3:2, Apg. 13:52.