Tessalonikerbreven

Introduktionen till bibelskolan, som startade 2009, var ordet ”Kom” – ett kom ifrån Gud och syftet med bibelskolan är att Gud vill väcka vår kärlek till honom. 2012 och våren 2013 fortsätter Barbro Erling att undervisa i folkbibelskolan, som här återges i 5 delar och utgår från Tessalonikerbreven, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 1 Tess. kapitel 1 och kapitel 2
Att tjäna Gud i väntan på Jesus.
Del 2: 1 Tess. kapitel 3 och kapitel 4
Allt utgår från trons vila.
Del 3: 1 Tess. kapitel 5
Trons vila är nu.
Del 4: 2 Tess. kapitel 1 och kapitel 2
Jesus är verkligheten.
Del 5: 2 Tess. kapitel 3
Var Jesus trogen.