Johannesbreven

Undervisning i kristet liv med Barbro Erling från 2016. Återges här i 6 delar och utgår från Johannesbreven, 1917 års bibelöversättning.

Del 1: 1 Joh. kapitel 1 – kapitel 2:1-14
Min lust är Din vilja, Fader.
Del 2: 1 Joh. kapitel 2:12-29, kapitel 3:1-10
Lyckan är att lyda Gud.
Del 3: 1 Joh. kapitel 3:10-24
Håll blicken fäst på Jesus.
Del 4: 1 Joh. kapitel 4 – kapitel 5:1-4
Ta Guds ord på allvar.
Del 5: 1 Joh. kapitel 5
Att bli en övervinnare.
Del 6: 2 Joh. brev och 3 Joh. brev
Gud ropar på sitt folk.