2018

Predikan och undervisning med Barbro Erling:

1. Att vara kristen är att uppenbara Kristus
Matt. 5:11-12, Matt. 7:21-23, 2 Kor. 4:10-12, 2 Kor. 12:9-10.
2. Bara Jesus
 Kol. 3:2-4, Hebr. 11:27, Hebr. 12:2-3, Joh. 14:9-10.
3. Trons lydnad ärar Gud
Rom. 1:1-5, Rom. 16:25-27, Rom. 15:18-19, Hebr. 12:1-4, Ef. 5:27, 1 Joh. 3:1-6,
1 Joh. 4:16, 1 Joh. 3:22-24, Hebr. 11:8, 2 Kor. 10:6, 2 Kor. 6:14-18, Joh. 14:15,
Joh. 14:21, 23.
4. Ett lydaktigt sinne
Hebr. 4, 1 Petr. 1:22, 1 Joh. 3:22-23, 2 Kor. 9:13, Fil. 2:5-8, Joh. 14:15, 21, 23.
Joh. 21:15-18, Matt. 7:21-27.
5. Gud söker sitt folk och om äktenskapets betydelse

Tit. 2:14, 1 Joh. 3:3, 2 Kor. 5:1-9, Ef. 5:21-33, 1 Petr. 3:1-12, 2 Kor. 11:2,
Hebr. 11:6, Upp. 3:10-11, Jak. 1:3-4.
6. Låt dig älskas
1 Joh. 4:10-16, 19. Höga V. 1:1, 7. Höga V. 2:4-14, 16. Höga V. 4:8, Joh. 5:19
Joh. 5:30, Höga V. 8:6-7, Hebr. 11:27.
7. Att bygga upp ett arbete på Guds sätt.
1 Kor. 13, 1 Tess. 1:3, Höga V. 1:1, 1 Tess. 2:3-12.
8. Att leva var dag till Guds ära
1 Tess. 3:5-13, 1 Tess. kapitel 4, 1 Tess. kapitel 5, 2 Tess. 1:3-4.
9. Att få själen i harmoni med Gud
Matt. 16:21-25, Kol. 3:1-3, 1 Petr. 1:22, Gal. 5:13-25, Rom. 8:4-14, Ords. 4:23,
Hebr. 12:3, Ps. 123:2, Rom. 6:4-5.
10. Vidga ditt hjärta
Fil. 2:12, Rom. 5:5, 2 Kor. 6:11-13, 1 Joh. 4:16, 1 Joh. 2:10, 1 Petr. 4:1,
Rom. 6:7-11, 14, 17-23. 1 Petr. 4:2-10, 1 Joh. 2:27-28.
11. Av nåd genom tro
Ef. 2:8, Tit. 2:11-14, Kol. 1:27, 2 Kor. 4:11, Rom. 10:17, Rom. 1:16-17,
Hebr. 11:6, 33. 2 Kor. 1:20, Rom. 4:18-21, 1 Joh. 3:22-24, Gal. 5:6.
12. En enda ny människa
Ef. 2:8-22, 1 Petr. 2:6-10, Rom. 4:3, 11-16. Rom. 3:28-31, Rom. 8:4, Rom. 10:4,
Gal. 4:19, 2 Kor. 4:4-11, Gal. 5:6, 1 Joh. 3:9, 1 Joh. 3:22-24.
13. Att vara en representant för Kristus
1 Kor. 10:31, 2 Kor. 6:4-10, Rom. 12:17-21, 2 Kor. 12:9-10, Jak. 1:1-12, Jak. 4:5,
2 Kor. 10:6.
14. Tron på Jesus
Gal. 2:20, Jak. 5:14-16, Joh. 10:10, 2 Kor. 1:20, Rom. 10:17, Apg. 14:8-10,
Mark. 5:25-34, Matt. 8:16-17, Jes. 53.
15. Alla dagar är nådesdagar
1 Kor. 10:3-4, Hebr. 5:14, Kol. 3:1-3, Hebr. 12:1-3, Ef. 2:6-7, 10. 2 Kor. 5:10, Jes. 53:11.
16. Gud vill stadfästa sitt ord
Jes. 26:3-4, Rom. 4:18-21, Matt. 8:16-17, Jes. 53:1, 4-5, 10. 1 Petr. 2:24, Mark. 16:20,
Apg. 14:3.
17. Ett rättvänt sinne
Fil. kapitel 3, Amos 5:21-24, Fil. 2:20-22, Fil. 1:20-24, Kol. 3:1-3, Jak. 1:4.
18. Själen i harmoni med anden, del 1
Joh. 3:16, 1 Petr. 2:24-25, 1 Petr. 1:22, Fil. 2:12, Joh. 8:31-32.
19. Själen i harmoni med anden, del 2
Ps. 62:1-3, 6-9. Hebr. 5:14, Kol. 3:1-3, Fil. 4:4-9, Jak. 1:21.
20. Gud reser upp ett folk, del 1
Kol. 1:13, Joh. 3:16, Kol. 1:9-12.
21. Gud reser upp ett folk, del 2
Rom. 12:2, Hebr. 12:1-11, Fil. 3:14, 5 Mos. 8:16, 1 Joh. 3:3.
22. Själen måste ha en herde, del 1
1 Petr. 2:25, Joh. 8:31-32, 1 Petr. 1:22, Rom. 8:5-6.
23. Själen måste ha en herde, del 2
Jak. 1:21, Mal. 4:2, Ps. 23.
24. Att bli vårt rätta jag, del 1
2 Kor. 5:17, Rom. 12:2, Rom. 6:11, Josua 1:8.
25. Att bli vårt rätta jag, del 2
 3 Joh. vers 4, Jes. 26:3, Ef. 1:17-23, Rom. kapitel 5, Hebr. 5:14.
26. En kallelse till det nya livet
Ef. 2:4-6, Rom. 5:17, Fil. 3:20, Luk. 17:20-21, Rom. 12:21, 1 Petr. 3:13,
 Joh. 1:5, Gal. 6:14, 2 Kor. 5:17, 2 Kor. 6:14-7:1, Fil. 2:15, Rom. 6:4-17,
 1 Petr. 4:1, Ef. 4:17-5:2, 1 Kor. 11:31-32.

: 2018 : 2018 : 2018 : 2018 : 2018 : 2018