Helandeskola

Barbro Erling undervisade i Helandeskola år 2011 och 2012, en undervisning att lyssna på om och om igen. Här återges undervisningen:

1. Ordet är medicin och läkedom för hela kroppen
Ordsp. 4:20-22.
2. Om Guds offerlamm och Jesu blod
2 Mos.12:5-9, 1 Kor.5:7, 1 Petr. 1:18-22.
3. Om helande och upprättelse
Ojämn ljudkvalitet.
 4 Mos. 21:5-9, Joh. 9, Jes. 53:4-5, 10. 1 Petr. 2:24.
4. Om välsignelse och förbannelse
Ojämn ljudhastighet.
5 Mos. 28, Job 33:23-28, Gal. 3:13-14, Ef. 1:3-4, 1 Petr. 2:24-25, Rom. 8:4-7.
5. Om trons vila och att Herren är vår läkare
Ojämn ljudhastighet.
Kol. 1:13, 2 Mos.15:26, 1 Joh. 3:22-23, 2 Kor. 11:2-4.
6. Om att ha vårt sinne vänt till det som är därovan
Ojämn ljudhastighet.
Kol. 3:1-4.
7. Helandeskola
 Rom. 5:17-21, 1 Joh. 5:14-15.
8. Helandeskola
Mark. 5:21-43.
9. Helandeskola
 Matt.10:7-8, Matt.28:18-20, Mark.16:15-20, Luk.9:1-2, Luk.10:1-9, Luk.10:19-20.
10. Vad innebär det att följa Jesus?
Matt.9: 35-38, Matt.10:1, Matt.10:7-8, Ef.4:1-2, Joh.13:34-35, Luk.14:25-35.
11. Gud vill att vi ska se vårt uppdrag
Ojämn ljudhastighet.
Kol. 1:13, 1 Joh. 2:10, 1 Joh. 3:14, 5 Mos. 30:19-20.
12. Jesus är vår hälsa
 Apg.10:38, Kol.1:13, Joh.15:1-11, Ef.5:29-30, Tit.2:11-14.
13. Låt dig älskas av Gud
 Ords. 3:1-8, Mal. 4:1-3, Matt. 6:33, 1 Petr. 2:24, Joh. 14:21-23.
14. Kapitulation är att lita på Gud
 Joh. 3:16, 1 Joh.3:16,1 Joh.4:16, Rom. 5:8, Joh. 6:28-29, Rom.1:17, Hebr. 11:6,
Mark. 11:24-25, Ps. 103:1-3.
15. Jesus är hälsa
1 Petr. 2:21, Joh. 5:19, Joh. 5:30, Joh. 14:9-12, Joh. 15:5,
  Joh. 16:7, Joh. 16:13-15, Joh. 15:7-10.
16. Nu är frälsningens dag
2 Kor. 1:19-20, Hebr. 4:8, 3, 9-10. 1 Joh. 5:14-15, Kol. 2:9-10.
17. Att vara som ett källsprång i öknen
Jes. 58:1-11, Joh. 15:12-14, Fil. 2:1-4, 1 Joh. 2:10, 1 Joh. 4:7-21, 1 Joh. 3:22,
  Jes. 58:9-10, 1 Petr. 4:8, Ordspr. 10:12.
18. Jesus, Du är mitt nu
Ps. 91:14, Kol. 3:1-3, 1 Mos. 5:24, 1 Mos. 6:9, Joh. 6:53-71.
19. I Kristus har vi vårt arv
5 Mos. 12:8-10, 2 Kor. 1:20, Joh. 15:7, Joh. 8:29-32, Jes. 53:11, 1 Joh. 2:13-14,
  Jak. 4:7, 1 Petr. 5:8.
20. Att bli en ordets görare
Apg. 20:24, Jak. 4:5-10,  Joh. 14:21, Joh. 14:23, Jak. 1:21-25.
21. Vakna!
Hebr. 12:1-11.